18-01-2021: AFGELASTING HEINEKEN ROEIVIERKAMP 2021

Beste deelnemers,

Tot onze grote spijt hebben wij deze week de beslissing moeten nemen om de Heineken Roeivierkamp 2021 af te gelasten. De voornaamste reden van afgelasting is dat vanwege de verlengde lockdown er helaas niet meer op tijd een evenementenvergunning aangevraagd kan worden om een wedstrijd te organiseren, mochten de omstandigheden dat wel toestaan in maart.

Wij gaan er vanuit volgend jaar tijdens het vijftigjarig bestaan van de Heineken Roeivierkamp een spectaculaire negenenveertigste editie te kunnen organiseren, en hopen jullie daar allemaal te kunnen ontvangen!

Er wordt op dit moment gekeken, in samenwerking met andere nationale wedstrijden, naar alternatieven om het roeiseizoen alsnog aan te kleden.

Tot die tijd rest ons niks anders dan u een goede gezondheid te wensen in deze gekke tijden.

De Heineken Roeivierkamp commissie

08-01-2021: Update internationals

Beste deelnemers,

Gezien de huidige corona maatregelen is er nog steeds een hoge mate van onzekerheid over de doorgang van de Heineken Roeivierkamp in 2021. Wanneer er in maart een wedstrijd georganiseerd zou kunnen worden zal dat echter hoe dan ook met een beperkte deelnemers capaciteit zal zijn. Daarom heeft de wedstrijdorganisatie helaas moeten besluiten dat deelname door buitenlandse ploegen aan de Heineken Roeivierkamp dit jaar niet mogelijk zal zijn. 

Om een eventuele wedstrijd te organiseren moeten wij op het gehele wedstrijdterrein de veiligheid van onze deelnemers kunnen waarborgen, en voldoen aan de op dat moment van kracht zijnde corona maatregelen. Dit betekent dat deelnemers op alle verenigingen langs de Amstel en bij de botenwagens anderhalve meter afstand van elkaar moet kunnen houden. Na overleg met de andere Amsterdamse verenigingen zijn wij tot de conclusie gekomen dat dit alleen kan met een beperkt deelnemersveld, ten opzichte van vorige jaren. 

Bovendien raad de Nederlandse overheid internationale reizen af, en bestaat er een hoge mate van onzekerheid over de mogelijkheden om in maart wel veilig vanuit het buitenland naar Amsterdam te reizen. Hierdoor zouden wij pas op het laatste moment kunnen garanderen dat het verantwoordelijk is om buitenlandse deelnemers naar Amsterdam af te laten reizen. Daarom heeft de wedstrijdorganisatie besloten om in alle velden uitsluitend Nederlandse ploegen te laten starten. 

Wij wensen al onze (internationale) deelnemers een gezond en gelukkig 2021, en houden hoop dat we een deel van jullie snel weer kunnen begroeten!

10-11-2020: Corona pagina

Beste deelnemers,

op 13 en 14 maart 2021 staat de negenenveertigste editie van de Heineken Roeivierkamp gepland. Na de noodgedwongen afgelasting van de vorige editie hoopt de wedstrijdorganisatie u dit jaar allen weer te kunnen verwelkomen op de Amstel. Of, en in welke vorm, de wedstrijd verroeid zal worden zal echter afhangen van de ontwikkelingen omtrent het coronavirus in de komende maanden. Op dit moment is de wedstrijdorganisatie meerdere scenario’s voor de doorgang van de wedstrijd aan het uitwerken, waarin het ook mogelijk is dat de wedstrijd in een gereduceerd vorm verroeid zal worden. Hiervoor staan wij in nauw contact met relevante instanties en partijen, en dit zullen wij de komende maanden blijven staan. Vanaf nu zullen wij maandelijks een update op onze website en social media kanalen plaatsen waarin wij meer duidelijkheid verschaffen over de huidige stand van zaken met betrekking tot de doorgang van de wedstrijd, en de vorm waarin de wedstrijd verroeid zal kunnen worden. Wij hopen in december voor het eerst enige duidelijkheid te kunnen verschaffen over de beslissingsmomenten die wij zullen hanteren, en de verschillende scenario’s. Vorig jaar sloten de inschrijvingen voor internationale deelnemers in november. Vanwege de hoge mate van onzekerheid over de mogelijkheden om in maart veilig vanuit het buitenland naar Amsterdam te reizen, en de onzekerheid over de vorm waarin de wedstrijd verroeid zal worden, hebben wij echter besloten de inschrijvingen voor internationale deelnemers uit te stellen. Wij hopen ook hierover in december meer duidelijkheid te kunnen verschaffen. In de hoop u allen weer op een groene Amstel te mogen begroeten,

De Heineken Roeivierkamp commissie