Mede naar aanleiding van het besluit van de KNRB van woensdag 11 maart zijn er voor de Heineken Roeivierkamp de volgende maatregelen genomen met betrekking tot het coronavirus:

 • De wedstrijdorganisatie volgt de gezondheidsmaatregelen van het RIVM.

 • De wedstrijdorganisatie verzoekt deelnemers zich te houden aan de geldende anti-infectieprotocollen. Door de organisatie zullen extra faciliteiten om handen te wassen beschikbaar worden gesteld.
  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Wij adviseren roeiers om, waar mogelijk, thuis te douchen in plaats van op de roeiverenigingen.

 • Daarnaast verzoeken wij eenieder die ziekteverschijnselen heeft zoals koorts en hoesten, het contact met anderen te beperken en, indien het protocol van de RIVM dat adviseert, contact op te nemen met huisarts of GGD.

 • De weging voor lichte roeiers en stuurlieden zal in aangepaste vorm plaatsvinden, om de drukte die hierbij normaliter ontstaat te verminderen. Hier zal donderdag meer informatie over bekend worden gemaakt, per e-mail aan de contactpersonen van ploegen en de wedstrijdcommissarissen.

 • Tot slot volgt de wedstrijdorganisatie de KNRB in haar besluit om roeiers woonachtig in Noord-Brabant en leden van verenigingen uit Noord-Brabant dringend te verzoeken conform het advies van het NOC*NSF niet deel te nemen aan de Heineken Roeivierkamp.

De organisatie staat in nauw contact met de gemeente Amsterdam, de GGD en de KNRB. Voor nu gaan wij er, mede gebaseerd op de uitlatingen van burgemeester Halsema, vanuit dat de wedstrijd doorgang zal vinden. Indien de situatie in de komende dagen zodanig verandert dat de wedstrijd geen doorgang kan vinden, dan zal dit per e-mail aan de verenigingen en via de website en sociale media bekend worden gemaakt.

Voor nadere vragen omtrent het coronavirus en de Heineken Roeivierkamp kan contact opgenomen worden met het secretariaat via info@roeivierkamp.nl.