De organisatie van de Heineken Roeivierkamp blijft de ontwikkelingen omtrent het coronavirus in Nederland nauwlettend in de gaten houden. Wij volgen daarbij de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Naar aanleiding van contact met het RIVM op dinsdag 10 maart worden er voor de Heineken Roeivierkamp op dit moment geen wijzigingen in het wedstrijdprogramma verwacht.

De organisatie staat in nauw contact met de gemeente Amsterdam, de GGD en de KNRB. In navolging van de door hen verstrekte richtlijnen zullen er op de ontvangende verenigingen extra mogelijkheden zijn om handen te wassen en/of desinfecteren. Daarnaast vragen wij eenieder die ziekteverschijnselen heeft zoals koorts en hoesten, adequaat te handelen door eigen opvolging met bezoek aan huisarts of GGD.

Indien de situatie in de komende dagen zodanig verandert dat de wedstrijd geen doorgang kan vinden, dan zal dit per e-mail aan de verenigingen en via de website en sociale media bekend worden gemaakt.